Kvalitets og miljøpolitikkKvalitetspolitikk


Bedriftens kvalitet skal kontinuerlig forbedres.

Ingen autorisasjon- ingen jobb.

Alt helsepersonell levert av Helsebemanning AS har til enhver levering gyldig autorisasjon og 

eventuelt spesialitet (spesialistgodkjenning).

Kunder som krever helsepersonell med sub-kompetanse, skal få levert personal som fyller vilkårene.

Krav slik som årlig HLR skal etterstrebes.

Lover, forskrifter og avtaler skal overholdes.Miljøpolitikk


Helsebemanning skal fremstå som en miljøbevisst organisasjon.

Ledelsen forplikter seg til kontinuerlig å arbeide med forbedringer av miljøstyringssystemet og forebygge forurensning.

Dette gjøres ved bla. å:

- Utføre en miljøanalyse og definere vesentlige miljøaspekter hvert år.

- Vurdere miljømål og tiltak med utgangspunkt i miljøanalysen.

- Holde fokus på avfallshåndtering.

- Overholde lover, forskrifter og avtaler som relateres til miljø.