Helsebemanning er et norsk selskap stiftet i 2010.

Vi leverer sykepleiere til sykehus, kommuner og ulike institusjoner i Skandinavia.

Vår stadige vekst gjør at vi stadig inngår nye avtaler rundt om i Skandinavia, noe som gir deg et bredt utvalg av oppdrag og oppdragssteder.

Vi ønsker å være en god arbeidsgiver for deg og strekker oss langt for å tilpasse oppdrag etter dine ønsker og behov.

Hvis du ønsker deg nye erfaringer, ny kompetanse og gunstige lønnsbetingelser, ta gjerne kontakt.