Helsebemanning er et norsk selskap stiftet i 2010.

Vi leverer leger og legespesialister til sykehus, kommuner og ulike institusjoner i Skandinavia.

Pr. i dag så er vi den største leverandøren på radiologer og nest størst på andre spesialister til norske sykehus.

Vår stadige vekst gjør at vi stadig inngår nye avtaler rundt om i Skandinavia, noe som gir deg et bredt utvalg av oppdrag og oppdragssteder.

Vi ønsker å være en god arbeidsgiver for deg og strekker oss langt for å tilpasse oppdrag etter dine ønsker og behov.

Vi tilbyr konkurransekraftig lønn eller honorar og vi dekker reise- og boligkostnader.

Vår vakttelefon er alltid bemannet noe som gjør det lett å komme i kontakt med oss.

Hvis dette er noe som høres interessant ut og du kan tenke deg å høre mer, ta gjerne kontakt.