Velkommen til Helsebemanning AS! 

Et norskeid selskap med kontor i Lillehammer, Oslo, Uppsala, Karlskrona, Borlänge og i Saxtorp.

Vår visjon er å være helsebransjens beste leverandør på 
avtalt kvalitet og en trygg samarbeidspartner for våre oppdragsgivere og ansatte.